1 2 3 4 5 6

Neurofeedback Nedir, Ne İçin Kullanılır?

Neurofeedback, beyin dalgaları düzensizliklerinde uygulanan bir öğrenme yöntemidir. Geribildirim yaparak beyin dalgalarını düzenleyen bir eğitimdir.

Neurofeedback, beyin dalgalarının bilgisayar ortamına aktarılarak düzensiz çalışan kısımlarının tespit edilmesine dayanan bir beyin eğitimi yöntemidirBir öğrenme stratejisidir. “Sinir geribildirimi”, “nörolojik geribildirim” olarak da tanımlanır. İnsan beynindeki elektrik akımlarının değiştirilebildiğinin kanıtlanmasının ardından Neurofeedback yöntemi kullanılarak beyne ürettiği elektrik akımını değiştirmek öğretilir. Bu eğitim sırasında beyin koşullanır ve operant (edimsel) koşullanma ile klasik koşullanmayı tekrar öğrenir. İnsanlar çocukluktan itibaren öğrendiklerini operant ve koşullanma yöntemleri ile beyne kayıtlar. Bu kayıtlamalar bazen istediğimiz gibi gitmeyebilir. Neurofeedback ile bu doğru gitmeyen kısımlar tespit edilir ve tekrar yeni kayıtlama ile beynin düzenli çalışması öğretilir.

Başka bir deyişle Neurofeedback yöntemi ile beyindeki düzensiz bağlantılar tespit edilir. Görsel ve işitsel uyarıcılarla beyin dalgalarının düzenli hale gelmesi sağlanır. Aynı zamanda oyun teknolojisi ile kişiye özel terapi sunan bir geribildirim yöntemidir. Beynin adaptasyon yeteneğini kullanır. Hastalığı yok etme amacıyla değil hastalığın yol açtığı olağandışı durumları ortadan kaldırmayı hedefler.

Neurofeedback’in genel olarak kullanıldığı başlıca sorunlar şunlardır;


 

 • Dikkat bozukluğu

 • Motivasyon eksikliği

 • Sınav kaygısı ve ders başarısızlıkları

 • Öğrenme becerisi geliştirme

 • Zihinsel ve zeka performans artırma

 • Yeme düzensizlikleri ve obezite

 • Uyku problemleri, uyurgezerlik

 • Migren ve baş ağrısı sorunları

 • İsteksizlik, uyuşukluk, hırçınlık

 • Hiperaktivite, otizm

 • Obsesif kompülsüf bozuklukları

 • Ergenlik sorunları

 • Depresyon, stres ve davranış bozuklukları

 • Epilepsi nöbetleri

 • Unutkanlık, panik atak ve kaygılar

 • Uyuşturucu ve madde bağımlılığı

 • İntihar davranışları

 • Türkiye’de Neurofeedback eğitiminin uygulanması için özel bir yasal zemin bulunmuyor. Bu sebeple denetimsiz kullanımlar bazı sorunlara da yol açabilmektedir.O nedenle öncelikle terapiyi uygulayanların eğitim düzeyi,cihazların FDA onayı gözden geçirilmeli,QEEG çekilmeden nöroterapi yapılmasına izin verilmemeli,QEEG-Beyin Haritası ile saptanan protokollere uyulmalı ,seans başı ,ortası ve sonlarında yeniden QEEG çekilmeli,her danışanın ayrı bir beyin yapısı,topografisi,düzen ve düzensizliği olduğu bilinerek asla standart uygulamalara izin verilmemelidir.Kurumumuz NASA LOGOSUNU resmi olarak kullanan,ISO BELGELİ TÜRKİYE’DE TEK KURUM olarak bu konuda Sağlık Bakanlığı’na gerekli girişim ve uyarılarda bulunmaktadır.