EEG BAZLI ANDULASYON-BİOFEEDBACK TERAPİ SİSTEMİ

EEG BAZLI ANDULASYON-BİOFEEDBACK TERAPİ SİSTEMİ

Andullation  terimi tüm gövde , özellikle de hareket sistemi ,kas sistemi , sinir sistemi, kan ve lenfatikler- vücut sıvıları gibi değişik hücre dokularına uygulanabilir verici titreşim kullanımını anlatır. Andullation’un amacı , vücudun doğal metabolik süreçlerini  korumak  ve  işlevini optimize etmektir. Bu, geniş bir frekans aralığında özel sempatik titreşimlerin uygulanması ile elde edilir.

Andullation yönteminin özelliği biofeedback yöntemini kullanarak bir önceki analizden sonra farklı vücut dokuları üzerinde etkisi olan sempatik titreşimler yolu ile oluşan

blokajların kaldırılması ve yetersiz kan akımının serbest bırakılması düşük olan metabolizma hızının uyarılmasıdır.Bunun gerçekleşmesi için, bu farklı doku yapılarına uyum sağlayacak  farklı frekanslarda titreşimler uygulamak gereklidir. Tek bir frekans aralığı  bu amaç için yeterli değildir. Mevcut ve her bireyde farklı olan doku yapısının tedavisi için en uygun sempatik titreşimle  tanımlanan bir frekans bandının sürekli modülasyonu  seçilmelidir.

 Titreşimler , geniş ve alternatif frekans aralığı vasıtasıyla klinik semptomlara uyarlanabilir

 Andullation yöntemi kapsamında bulgular masaj süreci boyunca  kontrollü bir teşhis aracının sonuçlarına dayanmaktadır . Bu amaçla , farklı frekanslar kullanarak belirli bir andullation motorunun etkisi bir ivme sensörü yardımıyla kayıt altına alınmaktadır

Biofeedback tanılama programı bu sayede saptanan  geçerli optimum terapi frekansını otomatik olarak önerir. Buna ek olarak, kullanıcı , aynı zamanda tek tek frekans bandında her bir frekansı da ayrıca seçebilir. Tanı programı bu nedenle frekanslarda oynama yapmaz düzeltmez.

Biofeedback nedir ?

Biofeedback vücut sistemleri hakkında bilgi sağlayan elektro fizyolojik cihazlar yardımı ile toplanan bilgilerin düzenlenmesi yolu ile bu fizyolojik fonksiyonların irade yolu ile düzenlenmesi regüle edilmesi demektir. Kontrol edilebilir busüreçler arasında beyin dalgalarını , kas tonusunu , deri iletkenliğini , kalp hızını ve ağrı algısını sayabiliriz.

Biofeedback sağlık ve performansı artırmak için kullanılabilir , ve fizyolojik değişiklikler , genellikle düşünce, duygu ve davranış değişiklikleri ile birlikte meydana gelir. Sonuç olarak , bu değişiklikler, ilave ekipman kullanmadan korunabilir  Biofeedback’in ayrıca baş ağrısı ve migren tedavisinde de  etkili olduğu bulunmuştur

Terapi nasıl işler :

HHP Tıbbi Masaj Sistemi ile Andullation tedavisi, hücre metabolizmasını uyarır, hücre yapılarının mekanik uyarımına neden olur . Bu durumda,  andullation tedavisi çeşitli doku türlerinde iyileşmeye yüksek derecede katkıda bulunabilir

Mekanik titreşimlerin hücrede  rezonans ilkelerine dayanan bir hücresel indirgenmiş enerji restorasyonuna yol açtığı  ve hücrenin ilgili biyolojik bilgi içeriğini düzenlediği bilinen bir gerçektir. Hücre zarı gerilimin artması nedeni ile hücre zarından iyon akımlarının hızları da artmaktadır. Bu tedavi şekli özellikle cilt düzey dokusunda mekanik değişikliklere yol açan  titreşimleri ( 20 - 80Hz) nedeni ile de yenilikçi bir masaj yöntemidir . Belirli bir duyusal sinir ucunun ,Pacini meccano reseptörleri , bu mekanik deri deformasyonlara karşı çok hızlı cevap vermekte  ve saniyede 700 titreşim yapabilmektedir. Mekanik titreşim enerjisi ise 60 m / sn - elektriksel sinir darbeleri  haline dönüşmekte ; hücre zarı seviyesinde ise bu  elektrik impulsları kimyasal uyaranlara dönüştürülüp kas hücreleri ile doğrudan temas halinde olan organa etki etmektedir.

Andullation tedavisi çift yönlü bir elektriksel aktivite izler; oksijen , iyonlar , gıda maddeleri ve benzeri gerekli maddelerin  nakillerini artırma yolu ile hücre zarı boyunca tüm mevcut taşıma mekanizmalarının bir optimizasyonunu oluşturur.

Aynı zamanda, hücrede ( mitokondri) olarak bilinen enerji jeneratörlerin biyokimyasal süreçler olan ( Krebs döngüsü ve oksidatif fosforilasyon ) üzerinden enerji ( ATP) yi daha çok  üretebilmesi için uyarılırmasını sağlar. Hücre enerjindeki  bu artış, ya da restorasyon yoğun bir çok metabolik süreci aktive eder.

Bu nedenle  andullation terapisi  önemli sayıda doku ve organlarda hücrelerin canlandırılması katkıda bulunur.

Biyolog DURU HAKAN KARABACAK

 

 

 

 

 

The Science of Health and Homeopathy in Practice

 

How EEG base Andullation –biofeedback Therapy Works

Andullation is a specific massage therapy method that generates biological sympathetic vibrations in human and animal tissues

 

The term andullation denotes the use of exciting vibrations that can be applied to different cellular tissues of the body, especially the locomotor system, the muscular system, nervous system and bodily fluids such as blood and lymphatics. The aim of andullation is to restore the body’s natural metabolic processes, to maintain and to optimise their function. This is achieved by the application of specific sympathetic vibrations in a broad frequency range.

The particularity of the andullation method is the generation of sympathetic vibrations with effect on different body tissues after previous analysis using a biofeedback method.

Blockades and insufficient blood flow can be released, and a reduced metabolism can be stimulated. For this to occur, it is necessary to apply vibrations with different frequencies to the body to accommodate the different tissue structures. One frequency is not enough for this purpose. The optimum sympathetic vibration for the therapy of the current and individual tissue structure is determined with the continuous modulation of a defined frequency band.

 

The vibrations can be adapted to the clinical picture or presenting symptoms by means of a broad and alternating frequency range

 

The subsequent massage process in the scope of the andullation method is controlled based on the results of this diagnostic tool. For this purpose, the effects of a defined andullation motor using different frequencies are registered with the help of an acceleration sensor. The respective optimum frequency required to put the tissue into sympathetic vibration is determined in the course of the continuous and step-by-step increase of the andullation frequency.

 

 

 

The biofeedback diagnostic program then recommends the current optimum therapy frequency. In addition, the user can also select each frequency in the frequency band individually. The diagnosis program therefore does not fix the frequency. Andullation can be functionally and therapeutically successful when blockades are removed and body fluids can flow again.

 

What is biofeedback?

Biofeedback is the process of becoming aware of various physiological functions using instruments that provide information on the activity of those same systems, with a goal of being able to manipulate them at will [1;2]. Processes that can be controlled include brainwaves, muscle tone, skin conductance, heart rate and pain perception [3].

 

 

 

Biofeedback may be used to improve health or performance, and the physiological changes often occur in conjunction with changes to thoughts, emotions, and behavior. Eventually, these changes can be maintained without the use of extra equipment [2]. Biofeedback has also been found to be effective for the treatment of headaches and migraines [4][5].

 

 

 

How the therapy works:

Andullation treatment with the hhp Medical Massage System causes a mechanical excitation of the cell structures, which stimulates the cell metabolism. Thus, andullation therapy can contribute to a high degree of recuperation in various types of tissue [6].

 

 

 

The hypothetical explanation as to why mechanical vibrations lead to the restoration of the reduced energy in a cell is based on the principles of cellular resonance, and the related biological information content of the cell. The process induced by the vibration, whereby the cell membrane tension is increased, and the intracellular cellular structures receive new information, can be explained by the detection of accelerated ion currents through the cell membrane. This vitalizing effect is characterized by an increase in the cell membrane potential [6].

This form of treatment is an innovative massage method that causes vibrations (20-80Hz) which result in mechanical changes in tissue at skin level. Specific sensory nerve endings, the Pacini meccano receptors, respond very rapidly to these mechanical skin deformations and can register up to 700 vibrations per second. The mechanical vibration energy detected, after conversion into electrical nerve impulses, is generally ‘sent through’ specific nerve vessels at a speed of 30 - 60 m/sec. At their endings these nerve vessels are in direct contact with the muscle cells of an organ where at the level of the cell membranes the electrical impulses are converted into chemical stimuli [7].

 

 

Andullation therapy significantly contributes to revitalisation of the cells in many tissues and organs

 

Both established electrical phenomena are responsible for a dual effect. Firstly, it creates an optimisation of all existing transport mechanisms throughout the cell membrane whereby the transport of oxygen, ions, foodstuffs and waste, etc., are boosted.

At the same time, the thousands of energy generators in the cell (mitochondria) are stimulated to produce a lot of energy (ATP) via the familiar biochemical processes (Krebs cycle and oxidative phosphorylation). This increase or even restoration of the cell energy intensively activates the many metabolic processes.

So andullation therapy significantly contributes to revitalisation of the cells in many tissues and organs. [7]